Nangangarap ng lipunang may dignidad para sa lahat ng batang may pangarap.

Black and white photo of a boy in in a dark room looking through a hole.

Follow us on Facebook to stay updated ⚡ 

As Seen On 📰

CNN Philippines logo
Philippine Daily Inquirer logo
Manila Bulletin logo
Adobo Magazine logo
Daily Tribune logo
Abante logo