We hope for a batch of empowered and optimistic thinkers, storytellers and community builders.

Our story

A study by Prim Paypon of The Dream Project PH revealed that 7 out 10 Filipino teens don’t have a dream. Surprisingly, poverty is not the main reason but the discouraging words, lack of self-esteem, passion and opportunities. Lahat ng Bata is our response.

Lahat ng Bata (LNB) is a volunteer-based youth organization that hopes for a dignified society for all the children who have dreams. We started in 2019 organizing festivals, art workshops and fundraising events for the youth of Kalye Pag-asa, Manila. In November 30, 2020, we officially named ourselves Lahat ng Bata.

Our mission

We organize child-focused events. Maliban sa taunang pista ng San Antonio de Padua, nag-oorganisa ang kabataan sa Kalye Pag-asa, Manila ng mga palaro at pagtuturo. Sa pagkakaisa at pagsasama-sama nahahasa ang pakikipagkapwa.

We amplify children's rights. Gaya ng paulit-ulit naming binabanggit, "Lahat ng bata, may pangarap." Sa maliit na paraan, nais naming palakasin ang panawagan para sa lipunang may dignidad at paggalang sa aming mga karapatan.

We bring arts to the community. Naniniwala kami na ang sining ay mapagbagong porma hindi lang ng sarili kundi ng komunidad.

Meet the Team 🚀

Allen  Molabola
Vice President

Michele Colinares
Secretary

Althea Regine
Finance Officer

Gyerezza Sarmiento
Public Relations Officer

Vine Valderama
ICT Officer

Angelika Amad
Organizational Development

Hersielyn Beldomia
Organizational Development

Jessie Enecilla
Organizational Development

Mary Joyce Gambe
Sponsorship Account

Trisha Roque
Sponsorship Account

Rochelle Borines
Sponsorship Account

Jennilyn Silva
Creatives Associate

Rod Alvin
Creatives Associate

Jeniell Sarmiento 
Creatives Associate

Shion Matsushiro
Creatives Associate

Jeanine Francesca
Creatives Associate

Adrian Desaca
Creatives Associate 

Rain Russell 
Founder