Small acts of kindness can make a big difference. We are beyond thankful for your desire to help.

Maaring magpadala ng ano mang halaga sa GCash 09293779865 at sa BDO 004580495775 na nakapangalan kay Rain Russell Villaspin upang suportahan ang mga proyekto. Ang organisasyon ay nag-ooperate base lamang sa donasyong natatanggap at sa mga partnership na nabubuo.

Hinihikayat na ilagay kung ang ipapadala ay para sa Mural o sa Library. Para naman sa transparency report, maaring i-email kami sa hello@lahatngbata.org.

Mahilig kami uminom ng kape habang abala sa mga gawing pang-organisasyon. You can buy us a coffee o maaring ilagay sa mensahe ang "Coffee," upang hiwalay sa pondo ng pang-proyekto.

Paano mag-send?