Frequently Asked Questions

Organization / Membership

 1. Paano kayo nagsimula?

Nagsimula kami sa pag-oorganisa ng mga event tuwing fiesta sa aming barangay para sa mga bata noong 2019. Kami ay mga magkakaibigan na may iba’t ibang hilig, at nangangarap ng lipunang may dignidad para sa lahat ng batang may pangarap.

 1. Paano naman ang mga walang pangarap?

Sa pag-aaral ni Prim Paypon ng The Dream Project PH na nilathala noong 2018, 7 sa bawat 10 kabataang Pilipino ang walang pangarap. Hindi kahirapan kundi mga salitang nakakapanghina ng loob, mababang self-esteem, kawalan ng oportunidad at passion ang mga pangunang dahilan ayon sa pag-aaral.

Paano ang Pilipinas sampung taon makalipas kung ganito ang mga numero? Sa maliliit na hakbang, sa abot ng aming makakaya, nais naming gumawa ng pagbabago, at ang Lahat ng Bata ay ang aming tugon sa problemang ito.

 1. Bakit lahat ng bata? Paano naman ang matatanda?

Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Gayunpaman, responsibilidad ng lipunan na salubungin, yakapin, arugain ang mga batang ito upang maging handa patungo sa pagbabagong inaasahan mula sa kanila. Pag-asa ito para sa kapwa naming kabataan at hamon naman para sa mga nagdaang henerasyon na kumilos para ipaglaban ang lipunang may dignidad.

Lahat ng bata, ano man ang kasarian, ay karapat-dapat sa lipunang may dignidad, may access sa kalidad at libreng edukasyon, ligtas at mapag-arugang tahanan, at bukas na komunidad na ginagalang ang mga karapatang ito.

 1. Sino ang lider sa inyo? Sino-sino ang bumubuo ng organisasyon?

Ang listahan ng mga bumubuo ng organisasyon ay makikita sa About Us page. Lahat kami ay lider ngunit mas kinikilala namin ang aming mga sarili bilang collaborator.

 1. Gusto ko maging bahagi. Paano maging volunteer?

Salamat sa interes! :) Dahil limitado pa ang maaaring gawin ng organisasyon ngayong nasa gitna ng pandemya, kasalukuyan pa lamang kaming tumatangggap ng volunteer artists at volunteer writer. Gayunpaman, maaari pa ring magparehistro para mapabilang sa database ng volunteers na maaaring kontakin para sa mga nakalinyang proyekto.

 1. May opisina kayo? Saan pwede bumista?

Wala pa kaming pormal na opisina. Sa ngayon, kami ay matatagpuan sa Pag-asa Community Library, sa Pag-asa Street, Zapanta Singalong, Malate Manila o maaaring i-search sa Google Maps 📌 goo.gl/maps/fjJmN3mz3zXKZgqy5

Ongoing Projects / Future Plans

 1. Bakit kayo nagpipinta? Bakit sining?

Naniniwala kaming ang sining ay mapagbagong porma hindi lamang ng sarili kundi ng lipunan. Kung kayang abutin ng mga tarpaulin at campaign poster ng mga trapo ang kasuluk-sulukan ng bansa, bakit hindi sa pagpapalaganap ng mensahe ng pag-asa?

Limitadong mata lamang ang makakakita ng mga Facebook post. Gayundin sa mga painting sa loob ng mga art gallery. Nais naming lumikha ng sining na tanaw mula sa malayo, palaging nakikita at abot ng mga walang access sa internet. Sa huli, nasa kalsada pa rin ang tunay na digma.

 1. Bukod sa pagpipinta ng mga pader, ano pang ginagawa ninyo?

Nag-oorganisa kami ng mga event at programa na nakasentro sa pagpapabuti at pag-eempower ng kapwa kabataan. Pinapalakas din namin ang panawagan para sa lipunang may dignidad at paggalang sa karapatang pantao. Nitong Abril 2021, naglunsad kami ng maliit na street library na pinapangarap maging ligtas na espasyo para sa pagkatuto.

 1. Paano ninyo naisip ang library sa kalsada? Bakit Pag-asa Community Library?

Habang ang ilan ay may mga librong nasisira o nabubulok dahil hindi ginagamit, maraming hindi makabili. Inspired sa Maginhawa Community Pantry, dagdag pa na nasa gitna ng pandemya at pang-may kaya lamang ang sistemang pang-edukasyon, naisipan ng aming grupo na magtayo ng community pantry na sa halip na pagkain, edukasyon at libangan ang ihahain. Pag-asa Community Library ang pangalan dahil ito ay tinayo sa Pag-asa Street Zapanta, Singalong. Ito ay libreng aklatan ng komunidad para sa komunidad.

 1. Ano – ano ang mga nakalinyang proyekto?

Kasalukuyang inaayos ang online catalog ng Pag-asa Community Library upang mapabuti ang proseso ng panghihiram, pagsasauli at pagta-track ng mga libro. Dahil limitado lamang ang espasyo sa Pag-asa Community Library, nakalinya ring mai-distribute ang ilang mga babasahin sa mga kalapit na lokal na barbershop at salon.

Pinagpa-planuhan din kung paano ie-execute ang BOLUNTuro Program na layuning maging refresher para sa kabataang hindi makasabay sa online class at sa blended learning. Patuloy pa rin ang Pagpipinta ng Pag-asa at Pangarap Project na layuning magkaroon ng mural sa buong bansa na nagpapaalala na lahat ng bata ay may pangarap.

Funding / Donation / Transparency

 1. Tumatanggap pa ng donasyong libro?

Dahil limitado ang espasyo sa Pag-asa Community Library, nakahinto muna kami sa pagtanggap ng mga libro. Gayunpaman, maaari pa ring magbigay ng mga school supplies, hygiene kits, lumang brush at pintura. Ito ay imbitasyon na magtayo rin ng Community Library sa inyong komunidad.

 1. Saan magpapadala ng donasyon?

Maaaring magpadala ng ano mang halaga sa GCash 09293779865 at sa BDO 004580495775 na nakapangalan kay Rain Russell Villaspin upang suportahan ang mga proyekto. Hinihikayat na ilagay kung ang ipapadala ay para sa Mural o sa Library.

 1. Saan nanggagaling ang inyong pondo?

Ang organisasyon ay nag-ooperate base lamang sa donasyong natatanggap at sa mga partnership na nabubuo.

 1. Pwede ko malaman saan mapupunta ang aking donasyon?

Updated ang aming social media page para sa mga proyektong naisagawa ng organisasyon. Para sa transparency report o breakdown saan napunta ang pondo, maaaring i-email kami sa hello@lahatngbata.org.

 1. Para saan ang "Buy me a coffee?"

Mahilig kami uminom ng kape habang abala sa mga gawing pang-organisasyon. You can buy us a coffee. :)

 1. Rehistrado ba kayo?

Sa ngayon, hindi pa kami kwalipikado upang magparehistro. May nakasaad kasing notarized certificate of bank deposit na > Php1M (one million) bilang requirement para sa registration. Gayunpaman, hindi ito dapat hadlang sa amin upang ituloy ang adhikain at tumulong.

 1. Nasaan ang nawawalang Php 15 billion?

Hay naku! Wala po sa amin. Check n'yo rito. Kung may disenteng ambulansyang nagkakahalagang Php 1.5 million, nakabili na sana tayo ng 10,000 piraso bilang tugon sa health crisis na kinakaharap ng bansa.

Partnership / Sponsorship

 1. Bukas ba ang organisasyon sa partnership at sponsorship?

Oo naman! Gaya nga ng sabi namin, bukod sa donasyon, ang organisasyon ay nag-ooperate base sa mga partnership na nabubuo.

 1. Anong proyekto ang pwedeng sponsoran?

Bukod sa child-focused events, maaaring sponsoran ang ongoing mural project o kaya naman ay ang pagpapatayo ng community library sa inyong napiling komunidad.

 1. Sinong kakausapin? Saan magme-message?

Maaari kaming kontakin sa aming social media pages, sa Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o sa email na hello@lahatngbata.org. Ilagay lamang sa subject ang "LNB Partnership" o "LNB Sponsorship." Asahang may available na miyembro ang kakausap pabalik.

 1. May sponsorship packages ba kayo?

Kasalukuyan pa lamang naming binubuo ang packages na tutugma sa mga gastusin sa mga nakalinyang proyekto.