Extending our community library because every space is a learning space.

Bilang extension ng Pag-asa Community Library, inilunsad ng aming grupo ang Aklatan sa Barberya. Naniniwala kaming hindi naipipilit ang habit sa pagbabasa. Gayunpaman, sinususugan ng bagong proyektong ito ang layuning maging libre at laging available ang mga babasahin. Ang mga babasahin dito ay bukas sa publiko at maaaring mahiram habang naghihintay magupitan.

💈Ronnie's Barbershop

💈Mamu Salon

💈Paul Salon

💈Jhameson - Ann Barbershop

💈Dashinglook Salon

💈Deme Barbershop

💈Salon De Venus

💈Crystal Lune Salon (St. Anthony)

💈Crystal Lune Salon (Taft)

Ang mga librong nandito ay galing sa mga sobrang libro mula sa book donation drive para sa Pag-asa Community Library. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin kung nais magkaroon ng community library sa inyong lugar o sa paboritong salon at barberya. Maraming salamat Vector Lamps na naging tulay para maisakatuparan ang proyekto.