Inspiring our fellow Filipino youth, one wall at a time.

February 28, 2021

Para sa pagtatapos ng buwan ng pag-ibig at ng sining, inilunsad ng aming grupo ang Pagpipinta ng Pag-asa at Pangarap Project. Gamit ang sining, layunin ng proyektong magsilbing paalala sa kahalagahan ng pangarap. Tugon ito sa pag-aaral na lumabas noong 2018 na 7 sa 10 kabataang Pilipino ang walang pangarap. #LNBPPP

October 3, 2021

Ngayong Oktubre ipinagdiriwang ang Breast Cancer Awareness Month. Bilang pakikiisa at suporta, muling nagpinta ang aming grupo. 🎀 Gamit ang sining, bukod sa lahat ng bata ay may pangarap, layunin ng proyektong ito na ipaalalang huwag ipasawalang bahala ang mga karamdaman, sakit at pagbabago sa ating mga katawan. Tandaan: Early diagnosis of cancer generally increases the chances for successful treatment.